Program studiów | Wydział Chemii

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2013-2016

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok 2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

I ROK - SEMESTR 1

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia

45

 

 

45

Z

2

Chemia ogólna

15

30

 

45

E

7

Matematyka

30

45

 

75

E

8

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny I

30

 

 

30

Z

2

Fizyka

30

15

 

45

E

7

Wstęp do przedsiębiorczości

30

 

 

30

Z

2

 

 

 

 

 

 

 

Razem semestr 1

210

90

0

300

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Biologia

 

 

60

60

E

7

Chemia nieorganiczna

15

15

30

60

E

5

Ekologia*

30

15+15(T)

 

60

E

5

Hydrobiologia

30

15

 

45

E

4

Meteorologia i klimatologia

15

30

 

45

E

4

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Przedmiot humanistyczny II

30

 

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Razem semestr 2

120

120

120

360

5

30

             

Razem I rok

330

210

120

660

8

60

* T - ćwiczenia terenowe

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok 2013 - 2016

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

II ROK - SEMESTR 3

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Chemia analityczna

15

15

30

60

E

5

Chemia organiczna

30

15

30

75

E

6

Geologia

30

15

 

45

Z

3

Hydrologia

15

30

 

45

E

4

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

5

Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony

15

15

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

135

180

90

405

4

30

II ROK - SEMESTR 4

 

 

 

 

 

 

Chemia fizyczna 

30

 

30

60

E

4

Funkcjonowanie ekosystemów morskich

30

 

 

30

Z

2

Geomorfologia i gleboznawstwo

15

15

 

30

Z

2

Monitoring środowiska

45

 

45

90

E

6

Ocena oddziaływania na środowisko

15

15

 

30

Z

2

Ochrona przyrody*

15

15(T)

 

30

E

2

Prawo w ochronie środowiska

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

E

4

 

Przedmioty do wyboru

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultety)

 

 

 

75 

Z

5

Razem semestr 4

165

165

75

450

4

30

             

Razem II rok

300

315

165

855

8

60

* T - ćwiczenia terenowe

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok 2013 – 2016

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

III ROK - SEMESTR 5

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Biochemia

15

 

30

45

E

4

Antropogeniczne przekształcanie środowisk morskiego

30

 

 

30

E

2

Inżynieria środowiska

30

 

45

75

E

6

Toksykologia

30

15

 

45

Z

3

Struktura i funcjonowanie ekosystemów lądowych

15

 

 

15

Z

1

 

Przedmioty do wyboru

Przedmioty ograniczonego wyboru*

 

 

 

  150

E lub Z

10

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultety)

 

 

 

 60

Z

4

Razem semestr 5

120

15

75

420

3

30

             

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty obowiązkowe

Ekonomia w ochronie środowiska

15

15

 

30

Z

2

Praktyka zawodowa

 

 

 

0

Z

2

 

Przedmioty obowiązkowe - dyplomowe

Seminarium dyplomowe *

 

30

 

30

Z

3

Pracownia dyplomowa *

 

 

60

60

Z

5

Egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

8

 

Przedmioty do wyboru

Przedmioty ograniczonego wyboru*

 

 

 

 120

Z lub E

8

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultety)

 

 

 

30 

Z

2

Razem semestr 6

15

45

60

270

1

30

             

Razem III rok

135

60

135

690

4

60

             
             
 

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

L. egz.

ECTS

Razem I + II + III

765

585

420

2205

20

180

* Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 maja 2014 roku, 15:05