Moduł Kształcenia Nauczycielskiego | Wydział Chemii

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

CHEMIA  - MODUŁ KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

Tok 2013-2015

Opcjonalny "Moduł kształcenia nauczycielskiego" mogą dodatkowo wybierać studenci

wszystkich specjalności II stopnia studiów na kierunku CHEMIA.

Po jego zakończeniu studenci nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Przedmiot

Konwers.

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Psychologia

60

 

 

60

E

4

Pedagogika

60

 

 

60

E

4

Razem semestr 1

120

0

0

120

2

8

I ROK - SEMESTR 2

           

Emisja głosu

 

30

 

30

zal

1

Praktyka pedagogiczna w szkole a)

 

 

30

30

Z

1

Podstawy dydaktyki z elementami dydaktyki chemii

30

 

 

30

Z

2

Praktyka przedmiotowa w szkole b)

 

 

60

60

zal

3

Razem semestr 2

30

30

90

150

0

7

             

Razem I rok

150

30

90

270

2

15

             

Przedmiot

Konwers.

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Dydaktyka chemii c)

30

 

60

90

E

6

Dydaktyka chemii - praktyka I d)

 

 

30

30

Z

2

Razem semestr 3

30

0

90

120

1

11

II ROK - SEMESTR 4

           

Dydaktyka chemii - praktyka II e)

 

 

30

30

Z

2

Razem semestr 4

0

0

30

30

0

2

             

Razem II rok

30

0

120

150

1

13

 

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

L. egz.

ECTS

Razem I + II

180

30

210

420

3

25

a) Praktyka śródroczna w trakcie trwania semestru 2, część praktyki w szkole III etapu edukacyjnego, część w szkole IV etapu edukacyjnego.

b) Praktyka we wrześniu w szkole III lub IV etapu edukacyjnego, zagadnienia ogólne z dydaktyki chemii, praktyka poprzedza rozpoczęcie semestru 3. Punkty ECTS zaliczone na koniec semestru 3.

c)  Na przedmiot składają się: konwersatorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (30 godz.), laboratorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (60 godz.).

d) Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 3 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego.

e) Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 4 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego.

 Praktyka odbywa się w szkole innego etapu edukacyjnego niż w semestrze 3.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2014 roku, 11:47