Chemia | Wydział Chemii

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

CHEMIA - 2013 - 2015

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Chemia bionieorganiczna

    Chemia bioorganiczna

    Fizykochemia

   Mikrobiologia

 

 

100

100

Z

8

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Razem semestr 1

95

135

130

360

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia koordynacyjna

30

 

 

30

E

3

Spektrochemia

15

30

 

45

E

4

Wykład specjalizacyjny **

    Cukry proste i stereochemia

    Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

    Rozpoznanie molekularne

    Synteza peptydów

    Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

    Współczesne metody spektrometrii mas

   Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

   Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

30

   

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Przedmioty do wyboru

 

 

 

75

Z

8

Razem semestr 2

75

30

90

270

2

30

             

Razem I rok

170

165

220

630

5

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Chemia kwantowa anionów molekularnych

    Chemiczna synteza peptydów

    Fizykochemia związków kompleksowych

    Metody badań w chemii supramolekularnej

    Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

    Pobieranie i przygotowywani próbek do analizy

    Wprowadzenie do fotochemii

   Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

   Zielone technologie

   Immunologia

 

30

   

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

120

Z

10

Razem semestr 3

30

30

90

270

0

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Analiza lipidów

    Biologicznie czynne peptydy

    Chemia środowisk niewodnych

    Oprogramowanie w chemii obliczeniowej

    Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej

    Wybrane zagadnienia z chemii cukrów

    Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. II

   Zaawansowane metody elektrochemiczne

   Technologie zaawansowanego utleniania

30

   

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

E

10

Razem semestr 4

30

30

90

150

1

30

             

Razem II rok

60

60

180

420

1

60

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Chemia bioorganiczna,
   Chemia bionieorganiczna, Fizykochemia i Mikrobiologia.

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 maja 2014 roku, 10:23