Chemia kosmetyków | Wydział Chemii

Chemia - studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA KOSMETYKÓW

Tok   2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

2

Biologia ogólna

30

 

 

30

E

3

Chemia ogólna

30

15 + 30

30

105

E

10

Matematyka

45

45

 

90

E

8

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny I

30

 

 

30

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Wstęp do przedsiębiorczości

30

 

 

30

Z

2

Razem semestr 1

195

90

60

345

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Botanika farmaceutyczna *

30

15

 

45

E

4

Chemia nieorganiczna

30

30

45

105

E

8

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

5

Fizyka

30

30

 

60

E

5

Metody statystyczne w chemii

15

15

 

30

Z

2

Podstawy anatomii i fizjologii

30

 

 

30

E

3

Przedmiot humanistyczny II

30

 

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Razem semestr 2

195

150

45

390

5

30

             

Razem I rok

390

240

105

735

8

60

* Ćwiczenia z tego przedmiotu są ćwiczeniami terenowymi.

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA KOSMETYKÓW

Tok   2013 - 2016

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemia analityczna

30

30

60

120

E

10

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

3

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

11

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

Z

1

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

120

165

150

435

3

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Analiza chemiczna związków biologicznie czynnych

15

 

45

60

E

5

Chemia fizyczna w układach biologicznych

30

15

30

75

E

6

Chemia kosmetyków

30

 

30

60

E

5

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

5

Podstawy farmakognozji

15

 

 

15

Z

1

Język angielski

 

60

 

60

E

4

Przedmioty do wyboru

 

 

 

60

Z

4

Razem semestr 4

120

75

135

390

5

30

             

Razem II rok

240

240

285

825

8

60

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA KOSMETYKÓW

Tok   2013 - 2016

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

           

Biochemia

30

15

30

75

E

6

Chemia polimerów

30

15

 

45

E

4

Chemia stosowana

30

 

 

30

Z

2

Dermatologia kosmetyczna

15

 

 

15

E

2

Kosmetyka stosowana

15

 

 

15

Z

1

Spektroskopia chemiczna

15

 

30

45

E

4

Toksykologia

30

 

 

30

Z

2

Nomenklatura chemiczna w języku angielskim

 

30

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

 

 

 

105

Z

7

Razem semestr 5

165

60

60

390

4

30

III ROK - SEMESTR 6

           

Biotechnologia

30

 

30

60

E

5

Farmakologia

30

 

 

30

Z

2

Pracownia dyplomowa *

 

 

60

60

Z

5

Seminarium dyplomowe *

 

30

 

30

Z

3

Wykład dyplomowy*

    Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

    Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

→    Chemia i radiochemia środowiska

    Chemia roztworów

    Chemia a społeczeństwo

    Nowoczesne metody syntezy chemicznej

    Nowoczesne techniki ochrony środowiska

    Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

   Rozmowy o strukturze biomolekuł – od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

    Fizykochemia molekuł

    Energia odnawialna

30

   

30

Z

2

Praktyka zawodowa

 

 

 

0

Z

2

Egzamin dyplomowy

 

E

8

Przedmioty do wyboru

 

 

 

45

Z

3

Razem semestr 6

90

30

90

255

2

30

             

Razem III rok

255

90

150

645

6

60

             
             
 

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

L. egz.

ECTS

Razem I + II + III

885

570

540

2205

22

180

* Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2015 roku, 18:53