Analityka i diagnostyka chemiczna | Wydział Chemii

Chemia - studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ANALITYKA i DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

Tok  2013 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

2

Biologia ogólna

30

 

 

30

E

3

Chemia ogólna

30

15 + 45

30

120

E

12

Matematyka

30

30

 

60

E

6

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny I

30

 

 

30

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Wstęp do przedsiębiorczości

30

 

 

30

Z

2

Razem semestr 1

180

90

60

330

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia analityczna

30

30

60

120

E

10

Fizyka

30

30

45

105

E

9

Matematyka

30

30

 

60

E

6

Metody statystyczne w chemii

15

15

 

30

Z

2

Przedmiot humanistyczny II

30

 

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Razem semestr 2

135

135

105

375

3

30

             

Razem I rok

315

225

165

705

6

60

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ANALITYKA i DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

Tok  2013 - 2016

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemometria w analityce chemicznej

15

 

30

45

Z

2

Chemia fizyczna

60

30

45

135

E

9

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

3

Chemia nieorganiczna

30

 

45

75

E

6

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

5

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

165

165

120

450

4

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Podstawy metod elektroanalitycznych

30

 

45

75

E

6

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

11

Techniki separacyjne

30

15

45

90

E

7

Język angielski

 

60

 

60

E

4

Przedmioty do wyboru

 

 

 

30

Z

2

Razem semestr 4

90

105

180

405

4

30

             

Razem II rok

255

270

300

855

8

60

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ANALITYKA i DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

Tok  2013 - 2016

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

           

Biochemia

30

15

15

60

E

5

Chemia polimerów

30

15

 

45

E

4

Chemia stosowana

30

 

 

30

Z

2

Techniki analizy biomolekuł

30

 

60

90

E

7

Spektroskopia chemiczna

15

 

30

45

E

4

Nomenklatura chemiczna w języku angielskim

 

30

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

 

 

 

90

Z

6

Razem semestr 5

135

60

105

390

4

30

III ROK - SEMESTR 6

           

Podstawy technologii chemicznej i inżynierii procesowej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia dyplomowa *

 

 

60

60

Z

5

Seminarium dyplomowe *

 

30

 

30

Z

3

Wykład dyplomowy*

    Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

    Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

    Chemia i radiochemia środowiska

    Chemia roztworów

    Chemia a społeczeństwo

    Nowoczesne metody syntezy chemicznej

    Nowoczesne techniki ochrony środowiska

    Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

   Rozmowy o strukturze biomolekuł – od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

    Fizykochemia molekuł

    Energia odnawialna

30

   

30

Z

2

Praktyka zawodowa

 

 

 

0

Z

2

Egzamin dyplomowy

 

E

8

Przedmioty do wyboru

 

 

 

105

Z

8

Razem semestr 6

60

30

60

255

1

30

             

Razem III rok

195

90

165

645

5

60

             
             
 

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

L. egz.

ECTS

Razem I + II + III

765

585

630

2205

19

180

* Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2015 roku, 18:45