Stawki świadczeń pomocy materialnej | Wydział Chemii

Wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej oraz progi dochodu w roku akademickim 2018/2019

I Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego
do ubiegania się o stypendium socjalne
/załącznik nr 3/

  1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:
  1. Stypendium socjalne:
  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  2. Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 620 zł    - przy dochodzie do 300,00 zł

- 540 zł    - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 470 zł    - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 730 zł    - przy dochodzie do 300,00 zł

- 650 zł    - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 580 zł    - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

  1. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

      - 420 zł    - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

      - 360 zł    - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

      - 310 zł    - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

II Stawka stypendium Rektora dla najlepszych Studentów /załącznik nr 4/

Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580 zł.

 

 

Stypendia są przekazywane wyłącznie na konto bankowe.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 października 2018 roku, 10:32