Pomoc materialna, stypendia - informacje, wnioski do pobrania | Wydział Chemii

Pomoc materialna

W roku akademickim 2018/2019 Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie przyznawała następujące stypendia:

 • stypendium socjalne,

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 • zapomogę losową,

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

 

Termin składania wniosków: 14 WRZESIEŃ - 16 PAŹDZIERNIK 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków: POKÓJ F1 Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

 

Proszę mieć na uwadze, że 16 października jest ostatnim dniem, do którego należy uzupełnić ewentualnie brakujące dokumenty w niekompletnych wnioskach (aby otrzymać stypendium od początku semestru na który zostanie przyznane) oraz fakt, że przyjmowanie wniosku zajmuje zwykle kilka minut, a wpływa ich przeciętnie ok 500. W celu uniknięcia kolejek uprasza się o nieodkładanie składania wniosków na ostatni moment.

 

DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (obligatoryjny),
 2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (obligatoryjny),
 3. Oświadczenie o źródle dochodów rodziców studenta (obligatoryjny),
 4. Wniosek o uznanie dochodu za utracony/uzyskany (wniosek pomocniczy)
 5. Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów (§ 7 pkt 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG),
 6. Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych Studentów.
 1. Wzór zaświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 12:34