Program studiów

OCHRONA ŚRODOWISKA II stopień, niestacjonarne 2019-21


OCHRONA ŚRODOWISKATok kształcenia


2019 - 2021


Rodzaj studiów


studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie


Forma studiów


niestacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku


9


 


18


27


E


4


Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa


9


9


18


36


E


5


Ekotoksykologia


9


9


9


27


E


4


Globalny system hydroklimatyczny


9


 


 


9


Z


1


Gospodarka odpadami


9


 


18


27


Z


4


Planowanie przestrzenne


9


18


 


27


E


4


Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej


18


 


 


18


Z


2


Siedliskoznawstwo


 


 


9T*


9


Z


1


Statystyka w ochronie środowiska


9


 


9


18


Z


2


Modelowanie w ochronie środowiska


9


 


9


18


Z


2


Komercjalizacja wyników badań


3


 


 


3


Z


1


SEMESTR 1


93


36


90


219


4


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Polityka ochrony środowiska


27


 


 


27


Z


4


Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska


9


 


18


27


E


4


Różnorodność biologiczna


9


 


18


27


E


4


Język angielski II


 


18


 


18


Z


2


Seminarium**


 


18


 


18


Z


4


Pracownia specjalizacyjna**


 


 


27


27


Z


6


Przedmioty do wyboru


54


54


Z/E


6


SEMESTR 2


99


36


63


198


2


30


ROK I


192


72


153


417


6


60

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Ochrona środowiska morskiego


18


 


 


18


E


2


Komunikacja interpersonalna


9


 


 


9


Z


1


Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu


18


 


 


18


Z


2


Pracownia magisterska**


 


 


54


54


Z


14


Seminarium magisterskie**


 


18


 


18


Z


5


Przedmioty do wyboru


54


54


Z/E


6


SEMESTR 3


99


18


54


171


1


30

 SEMESTR 4


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Prawo działalności gospodarczej


18


 


 


18


Z


2


Pracownia magisterska**


 


 


54


54


Z


12


Seminarium magisterskie**


 


18


 


18


Z


5


Praktyka zawodowa


zal


7


Egzamin magisterski


E


4


SEMESTR 4


18


18


54


90


1


30


ROK II


117


36


108


261


2


60

               

*ćwiczenia terenowe

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Czerwiec 2019 - 12:10; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Czerwiec 2019 - 12:47; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki