Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2019-2022

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne


Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4 minimum 5 punktów ECTSII ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


forma zaliczenia


ECTS


Analiza wody (WCh)


15


 


30


45


Z


3


Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic (WCh)


 


 


15


15


Z


1


Ekologia wód śródlądowych (WB)


30


 


 


30


Z


2


Funkcjonowanie ekosystemów morskich (WOiG)


 


30


 


30


Z


2


Radiochemia i ochrona radiologiczna (WCh)


 


30


 


30


Z


2


Roślinność regionalna (WB)


15


15(T)


 


30


Z


2


Trwałe zanieczyszczenia organiczne – problem w skali europejskiej i światowejprof. E. Niemirycz


30


 


 


30


Z


2


Zasoby morza, ich ochrona i wykorzystanie (WOiG)


30


 


 


30


Z


2

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 minimum 14 punktów ECTSIII ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


forma zaliczenia


ECTS


Analiza chemiczna biomolekuł (WCh)


 


15


30


45


Z


3


Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów lądowych (WB)


30


 


15


45


Z


3


Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego (WOiG)


 


30


 


30


Z


3


Auditor ISO 14001 (WE)


7,5


7,5


 


15


Z


1


Biowskaźniki i biomarkery środowiska (WOiG)


15


 


 


15


Z


1


Chemia środowiska (WCh)


30


15


60


105


E


7


Ekologia biochemiczna (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Elementy biologii molekularnej w ochronie środowiska (WB)


30


 


15


45


Z


3


Eutrofizacja Morza Bałtyckiego (WOiG)


15


15


 


30


Z


2


Język niemiecki (CJO)


 


30


 


30


Z


2


Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska (WCh)


15


 


15


30


Z


2


Paleoekologia (WB)


30


 


 


30


Z


2


Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych (WB)


 


 


30


30


Z


2


Techniki odnowy środowiska (WCh)


15


15


 


30


Z


2


Toksykologia roślin i zwierząt (WCh)


15


 


 


15


Z


1

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 minimum 10 punktów ECTSIII ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


forma zaliczenia


ECTS


Analiza żywności (WCh)


15E


 


45


60


E


4


Chemia a społeczeństwo (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Chemiczne zagrożenia środowiska (WCh)


30E


 


30


60


E


4


Czynniki abiotyczne w analizach środowiskowych (WCh)


15


 


12+3T


30


Z


2


Cywilizacyjne problemy stanu środowiska morskiego (WOiG)


 


30


 


30


Z


2


Ekologia roślin (WB)


30


 


30


60


Z


4


Ekologia zwierząt (WB)


30


 


 


30


Z


2


Ekotechnologie (WCh)


30


 


 


30


Z


2


Elektroniczna diagnostyka chemiczna (WCh)


 


 


30


30


Z


2


Komputerowa ocena ryzyka chemicznego (WCh)


15


 


30


45


Z


3


Ochrona wód podziemnych (WOiG)


30


 


 


30


Z


2


Osady denne – miejsce kumulacji niebezpiecznych substancji chemicznych (WOiG)


15


 


 


15


Z


1


Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite (WB)


 


 


30


30


Z


2


Substancje szkodliwe w zlewisku Morza Bałtyckiego (WOiG)


15


30


 


45


Z


2


Zoologia stosowana (WB)


15


 


15


30


Z


2

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Czerwiec 13, 2019 - 11:59 by Andrzej Nowacki Changed on środa, Sierpień 7, 2019 - 13:18 by Andrzej Nowacki