Program studiów

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2019-2022


OCHRONA ŚRODOWISKATok kształcenia


2019 – 2022


Rodzaj studiów


studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie


Forma studiów


stacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


BiHP i ergonomia


15


 


 


15


Z


1


Biologia


30


 


 


30


Z


3


Chemia ogólna


15


30


 


45


E


7


Matematyka


30


45


 


75


E


10


Fizyka I


15


 


 


15


Z


2


ABC IT


 


 


20


20


Z


1


Fizyka II


15


15


 


30


E


6


SEMESTR 1


120


90


20


230


3


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Biologia


15


 


60


75


E


8


Chemia nieorganiczna


15


15


30


60


E


6


Ekologia


30


15


15T


60


E


6


Hydrobiologia


30


15


 


45


E


4


Meteorologia i klimatologia


15


30


 


45


E


4


Technologia informacyjna


 


 


30


30


Z


2


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


SEMESTR 2


105


105


135


345


5


30


ROK I


225


195


155


575


8


60

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia analityczna


15


15


30


60


E


5


Chemia organiczna


30


15


30


75


E


5


Geologia


30


15


 


45


Z


3


Hydrologia


15


30


 


45


E


3


Mikrobiologia


30


 


30


60


E


5


Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony


15


15


 


30


Z


2


Język angielski


 


60


 


60


Z


4


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


Statystyka


15


 


 


15


Z


2


ABC Prawa


20


 


 


20


Z


1


SEMESTR 3


170


180


90


440


4


30

 SEMESTR 4


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia fizyczna


30


 


30


60


E


4


Funkcjonowanie ekosystemów morskich


30


 


 


30


Z


2


Geomorfologia i gleboznawstwo


15


15


 


30


Z


2


Monitoring środowiska


45


 


45


90


E


5


Ocena oddziaływania na środowisko


15


15


 


30


Z


2


Ochrona przyrody


15


 


15T


30


E


2


Prawo w ochronie środowiska


15


30


 


45


Z


3


Język angielski


 


60


 


60


Z, E


4


ABC Przedsiębiorczości


20


 


 


20


Z


1


Przedmioty do wyboru*


75


75


Z


5


SEMESTR 4


260


120


90


470


4


30


ROK II


430


300


180


910


8


60

 SEMESTR 5


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Biochemia


15


 


30


45


E


3


Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego


30


 


 


30


E


2


Inżynieria środowiska


30


15


30


75


E


5


Toksykologia


30


15


 


45


Z


2


Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych


15


 


 


15


Z


1


Kreatywność biznesowa


 


30


 


30


Z


2


Academic English


 


10


 


10


Z


1


Przedmioty do wyboru*


210


210


E/Z


14


SEMESTR 5


330


70


60


460


3


30

 SEMESTR 6


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Ekonomia w ochronie środowiska


15


15


 


30


Z


2


Pracownia dyplomowa**


 


 


60


60


Z


5


Seminarium dyplomowe**


 


30


 


30


Z


3


Odpowiedzialność społeczna


10


 


 


10


Z


1


Praktyka zawodowa


zal


6


Przedmioty do wyboru*


150


150


E/Z


10


Egzamin dyplomowy


E


3


SEMESTR 6


175


45


60


280


1


30


ROK III


505


115


120


740


4


60

*różna forma zajęć

**przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę dyplomową

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Czerwiec 13, 2019 - 11:54 by Andrzej Nowacki Changed on czwartek, Maj 7, 2020 - 14:14 by Andrzej Nowacki