Przedmioty do wyboru

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

CHEMIA

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne, wszystkie specjalności


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

 

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w 2 semestrze , następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychI ROK – SEMESTR 2


specjalność


ECTS


Analityka i diagnostyka chemiczna


8


Chemia biomedyczna


0


Chemia obliczeniowa


2


Chemia i technologia środowiska


0

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 2:I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru


UWAGI*


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Analiza i wizualizacja danych (zajęcia w formie blended-learning)


15


 


30


45


3


 


Biopaliwa


15


 


15


30


3


 


Chemia kwasów nukleinowych


30


 


 


30


2


 


Chemia strukturalna kompleksów jonów metali bloku d


 


 


30


30


2


 


Cukry proste – struktura i stereochemia


30


 


 


30


2


KChO


Genetyka molekularna


30


 


 


30


2


KBM


Innowacyjne metalofarmaceutyki w diagnostyce i leczeniu


30


 


 


30


2


KChBN


Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych


30


 


 


30


2


KChOiN


Modelowanie molekularne


 


 


30


30


2


 


Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie


30


 


 


30


2


KTŚ


Podstawy nanomedycyny i nanotoksykologii


15


 


 


15


1


 


Programowanie I


 


 


30


30


2


 


Projektowanie nowych chemioterapeutyków


15


 


30


45


3


 


Rozpoznanie molekularne


30


 


 


30


2


KChA


Spektrometria mas – podstawy interpretacji widm


 


30


 


30


2


 


Synteza peptydów


30


 


 


30


2


KChB


Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych


30


 


 


30


2


KBiochM


Współczesne metody spektrometrii mas


30


 


 


30


2


KAŚ


Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej


30


 


 


30


2


KChF


Zastosowanie chromatografii cieczowej w chemii i ochronie środowiska


15


 


30


45


4


 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym  i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

 


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnychII ROK – SEMESTR 3


specjalność


ECTS


Analityka i diagnostyka chemiczna


9


Chemia biomedyczna


2


Chemia obliczeniowa


3


Chemia i technologia środowiska


2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru


UWAGI*


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


ECTS


Chemia bionieorganiczna


15


 


 


15


2


 


Chemia kwantowa anionów molekularnych


30


 


 


30


2


KChT


Chemiczna synteza peptydów


30


 


 


30


2


KBiochM


Energetyka jądrowa


30


 


 


30


3


 


Fizykochemia związków kompleksowych


30


 


 


30


2


KChOiN


Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych


 


 


30


30


3


 


Light induced reactions and processes


15


 

30


45


3


 

Metody badań w chemii supramolekularnej


30


 


 


30


2


KChA


Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein


30


 


 


30


2


KChO


Mikroorganizmy w biotechnologii


30


 


 


30


2


 


Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali


30


 


 


30


2


KChBN


Peptydy i białka w nauce i przemyśle


30


 


 


30


2


KBM


Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz


30


 


 


30


2


KAŚ


Programowanie II


 


 


30


30


2


 


Przewidywanie zagrożenia chemicznego


15


 


15


30


2


 


Radioaktywne skażenie środowiska


30


 


 


30


2


 


Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna


30


 


 


30


2


KChiRŚ


Wprowadzenie do fotochemii / Radiosensybilizatory w służbie onkologii


30


 


 


30


2


KChF


Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I


30


 


 


30


2


KChB


Zielone technologie


30


 


 


30


2


KTŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym  i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Czerwiec 13, 2019 - 11:42 by Andrzej Nowacki Changed on wtorek, Styczeń 21, 2020 - 22:10 by Andrzej Nowacki