fbpx Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Wewnętrzne akty normatywne związane z jakością kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 14/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania planów studio i programów kształcenia oraz opisywania ich realizacji i oceny rezultatów, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 25S/10 z dnia 25 lutego 2010 roku - Strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 90/R/12 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 80/R/12 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/R/12 z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/09 z dnia 16 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 73/R/11 z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 59/R/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/11 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie składu Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/11 z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/11 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie składu Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/R/11 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie przestrzegania dyscypliny finansowej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 79/R/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/10 z dnia 05 października 2010 roku w sprawie oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie składu Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 56/R/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 listopada 2013 roku, 9:23