Ochrona Środowiska - studia II stopnia niestacjonarne 2019-2021

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia, studia niestacjonarne – przedmioty fakultatywne

 


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w semestrze 2 minimum 6 punktów ECTSI ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


Forma zal.


ECTS


Chemia aerozoli morskich – dr A. Lewandowska (WOiG)


18


 


 


18


Z


2


Fitoindykacja zbiorników wodnych – dr K. Banaś (WB)


 


18T*


 


18


Z


2


Ochrona brzegów morskich – dr hab. L. Łęczyński (WOiG)


18


 


 


18


Z


2


Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierząt – dr M. Górniak (WB)


9


 


 


9


Z


1


Radiochemia środowiska morskiegoprof. B. Skwarzec (WCh)


18


18


 


36


Z


4


Współczesne metody spektrometrii masdr M. Czerwicka (WCh)


18


9


 


27


Z


3


Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiegodr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)


18


9


 


27


Z


3

 

*Zajęcia terenowe


Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 minimum 6 punktów ECTSII ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru


przedmiot


wykład


ćw. audyt.


ćw. lab.


razem


Forma zal.


ECTS


Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiskadr hab. J. Kumirska (WCh)


18


 


 


18


Z


2


Bioindykacja – dr K. Żółkoś (WB)


9


 


 


9


Z


1


Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka – prof. P. Skowron, dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak, dr hab. A. Żylicz-Stachula (WCh)


18


 


 


18


Z


2


Ekologia ewolucyjna i behawioralna – dr K. Wojczulanis-Jakubas, prof. L. Stempniewicz (WB)


18


 


 


18


Z


2


Pobieranie i przygotowanie próbek do analizdr M. Paszkiewicz (WCh)


18


 


 


18


Z


2


Współczesne wyzwania w metodach QSARdr hab. T. Puzyn (WCh)


18


 


 


18


Z


2


Zagrożenia ekosystemów polarnych – dr A. Panasiuk-Chodnicka, dr S. Mudrak, prof. M. Żmijewska (WOiG)


9


 


 


9


Z


1


Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiska – dr hab. A. Krężel, dr K. Bradtke (WOiG)


18


 


9


27


E


3

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Czerwiec 2019 - 12:12; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Czerwiec 2019 - 12:12; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki