fbpx I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko" | Wydział Chemii

I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko" | Wydział Chemii

I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko"

I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko"

21-22 lipca 2012 r., Gdańsk

 • Synteza oraz struktura wybranych czwartorzędowych tosylanów N-(1,5-anhydro-6-deoksy-heksitol-6-ylo)amoniowych
  Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski
  zobacz streszczenie
   
 • Synteza i analiza strukturalna 3,4,6-tri-O-acetylo-2-deoksy-2-hydroksyimino- D-arabino-heksopiranozydów benzylu
  Patryk Kozłowski, Magdalena Cyman, Beata Liberek
  zobacz streszczenie
   
 • Synteza i badania spektroskopowe 2,3-O-izopropylideno-β-D-rybofuranozydu metylu i jego 5-O-acetylowej pochodnej
  Michał Kuling, Dominik Walczak, Beata Liberek
  zobacz streszczenie, zobacz poster
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Rafał Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Rafał Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 22:54