fbpx Anna Romanowska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Anna Romanowska

Anna Romanowska

Tytuł: 
Nowe pochodne 10-metyloakrydyniowe o potencjalnych właściwościach chemiluminescencyjnych – synteza oraz właściwości fizykochemiczne i chemiluminescencyjne
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jarzy Błażejowski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

19 grudnia 2018
Data publikacji: czwartek, 3 stycznia 2019 roku, 15:08
Ostatnia modyfikacja: piątek, 4 stycznia 2019 roku, 15:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki