fbpx Anna Maria Białk-Bielińska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Anna Maria Białk-Bielińska

Anna Maria Białk-Bielińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2018 roku

doktor nauk chemicznych

Anna Maria Białk-Bielińska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Opracowanie i zastosowanie nowych narzędzi analitycznych w ocenie obecności, mobilności, trwalości i ekotoksyczności wybranych leków w środowisku

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Beata Izabella. Godlewska-Żyłkiewicz, prof. dr hab. inż. Wojciech Artur Wróblewski, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Dyplom nr 891.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1607.97 KB
PDF icon Recenzja 2239.38 KB
PDF icon Recenzja 3292.61 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek947.81 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.66 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation1.56 MB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała294.54 KB
Data publikacji: wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 20:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 października 2018 roku, 9:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki