Małgorzata Anna Mędyk | Wydział Chemii

Małgorzata Anna Mędyk

Tytuł: 
Badania nad występowaniem i nagromadzaniem pierwiastków ziem rzadkich w grzybach (Basidiomycota)
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

17 maja 2017