Małgorzata Mędyk | Wydział Chemii

Małgorzata Mędyk

Tytuł: 
Badania nad występowaniem i nagromadzaniem pierwiastków ziem rzadkich w grzybach (Basidiomycota)
Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Data otwarcia przewodu

17 maja 2017