Olimpia Rybacka | Wydział Chemii

Olimpia Rybacka

Tytuł: 
Mechanizm wybranych reakcji uwodornienia katalizowanych superkwasami
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Skurski

Data otwarcia przewodu

15 marca 2017