Anna Maria Barabaś | Wydział Chemii

Anna Maria Barabaś

Tytuł: 
Azotowe pochodne monosacharydów jako potencjalne ligandy organiczne - wyznaczanie korelacji pomiędzy strukturą, właściwościami kwasowo-zasadowymi i zdolnościami kompleksotwórczymi w stosunku do wybranych jonów metali przejściowych
Promotor: 
dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

15 marca 2017