Paweł Rudnicki-Velasquez | Wydział Chemii

Paweł Rudnicki-Velasquez

Tytuł: 
Opracowanie metod oznaczania wybranych związków biologicznie aktywnych z udziałem technik chromatograficznych i spektroskopowych wspartych analizą statystyczną
Promotor: 
dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr med. Magdalena Jankowska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

15 marca 2017