Ewa Wioletta Sulecka-Mielewczyk | Wydział Chemii

Ewa Wioletta Sulecka-Mielewczyk

Tytuł: 
Zagadka specyficzności substratowej natywnej endonukleazo – metylotransferazy RM.Taqll: izolowanie, klonowanie oraz inżynieria białka
Promotor: 
dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Promotor pomocniczy: 
dr Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

15 marca 2017