Martyna Saba | Wydział Chemii

Martyna Saba

Tytuł: 
Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby
Promotor: 
prof. dr hab.Jerzy Falandysz

Data otwarcia przewodu

14 grudnia 2016