Martyna Danuta Saba | Wydział Chemii

Martyna Danuta Saba

Tytuł: 
Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby
Promotor: 
prof. dr hab.Jerzy Falandysz
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

14 grudnia 2016