Agnieszka Fiszka Borzyszkowska | Wydział Chemii

Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Tytuł: 
Usuwanie zanieczyszczeń z wody w procesie fotokatalizy za pomocą modyfikowanego TiO2
Promotor: 
dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

14 grudnia 2016