Katarzyna Kalejta | Wydział Chemii

Katarzyna Kalejta

Tytuł: 
Charakterystyka molekularna kompleksu białek HVEM-CD160, jako potencjalnego celu w immunoterapii
Promotor: 
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Marta Spodzieja
Dziedzina: 
nauk chemicznych
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

09 listopada 2016