Przemysław Michał Jurczak | Wydział Chemii

Przemysław Michał Jurczak

Tytuł: 
Badania oddziaływań ludzkiej cystatyny C z wielkocząsteczkowymi ligandami białkowymi
Promotor: 
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Patrick Groves
Dziedzina: 
nauk chemicznych
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

09 listopada 2016