Małgorzata Giżyńska | Wydział Chemii

Małgorzata Giżyńska

Tytuł: 
Wykorzystanie C-końcowej sekwencji białka Blm10 do otrzymania efektywnych stymulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S
Promotor: 
dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG
Dziedzina: 
nauk chemicznych
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

09 listopada 2016