Hanna Męczykowska | Wydział Chemii

Hanna Męczykowska

Tytuł: 
Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: 
dr Magda Caban
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

12 października 2016