fbpx Hanna Lis | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Hanna Lis

Hanna Lis

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2021 roku

Hanna Lis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako selektywnych faz akceptorowych w ekstrakcji pasywnej wybranych farmaceutyków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Magda Caban
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Dyplom nr 4693.


Gdańsk, 11 października 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract570.96 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie750.2 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.25 MB
PDF icon Recenzja 26 MB
Data publikacji: piątek, 14 października 2016 roku, 10:05
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 października 2021 roku, 10:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki