Edyta Czajkowska | Wydział Chemii

Edyta Czajkowska

Tytuł: 
Identyfikacja, klonowanie i ekspresja nowego genu taqIIIRM z termofilnej bakterii Thermus aquaticus na podstawie analizy bioinformatycznej sekwencji genomu, uzyskanej metodami sekwencjonowania nowej generacji
Promotor: 
dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

12 października 2016