Aleksandra Jakubus | Wydział Chemii

Aleksandra Jakubus

Tytuł: 
Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

21 września 2016