Anna Krukowska | Wydział Chemii

Anna Krukowska

Tytuł: 
Wpływ właściwości fizykochemicznych na aktywność fotokatalityczną modyfikowanego tantalanu potasu
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2016