Samanta Kinga Makurat | Wydział Chemii

Samanta Kinga Makurat

Tytuł: 
Modyfikowane nukleozydy jako substraty kinaz nukleozydowych. Modelowanie aktywności enzymatycznej przy użyciu metod QM/MM
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

15 czerwca 2016