Anna Rybińska | Wydział Chemii

Anna Rybińska

Tytuł: 
Wpływ metody opisu struktury chemicznej cieczy jonowych na zdolność przewidywania w modelach struktura-właściwości
Promotor: 
dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

Data otwarcia przewodu

18 maja 2016