Anna Rybińska-Fryca | Wydział Chemii

Anna Rybińska-Fryca

Tytuł: 
Wpływ metody opisu struktury chemicznej cieczy jonowych na zdolność przewidywania w modelach struktura-właściwości
Promotor: 
dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

18 maja 2016