Justyna Czechowska-Kryszk | Wydział Chemii

Justyna Czechowska-Kryszk

Tytuł: 
Chemiluminogenne pochodne akrydyny jako nowe odczynniki przydatne w badaniach immunochemicznych
Promotor: 
dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Beata Zadykowicz
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

18 maja 2016