Izabela Behrendt | Wydział Chemii

Izabela Behrendt

Tytuł: 
Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami mono- i poliklonalnymi
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

Data otwarcia przewodu

20 lutego 2013