Izabela Sylwia Behrendt | Wydział Chemii

Izabela Sylwia Behrendt

Tytuł: 
Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami mono- i poliklonalnymi
Promotor: 
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Paulina Czaplewska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

20 lutego 2013