Paweł Mazierski | Wydział Chemii

Paweł Mazierski

Tytuł: 
Nanorurki MxOy: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

16 marca 2016