fbpx Emilia Sikorska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Emilia Sikorska

Emilia Sikorska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2016 roku

dr nauk chemicznych

Emilia Sikorska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Badanie korelacji struktura-aktywność peptydów biologicznie czynnych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. PŁ, dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. dr hab. Tomasz Bączek, prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Paweł Kazimierz Kafarski

Dyplom nr 837.


Gdańsk, 06 kwietnia 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 17.57 MB
PDF icon Recenzja 23.9 MB
PDF icon Recenzja 3645.92 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek173.81 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.26 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna 535.55 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram31.58 KB
Data publikacji: piątek, 22 stycznia 2016 roku, 19:44
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, 10:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki