Agnieszka Sylwia Karczyńska | Wydział Chemii

Agnieszka Sylwia Karczyńska

Tytuł: 
Przewidywanie struktury kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych
Promotor: 
dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Paweł Krupa
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

16 grudnia 2015