Magdalena Alenowicz | Wydział Chemii

Magdalena Alenowicz

Tytuł: 
Projektowanie i synteza koniugatów peptydów penetrujących komórkę z biologicznie aktywnymi cząsteczkami o korzystniejszych właściwościach farmakologicznych
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Rekowski

Data otwarcia przewodu

12 stycznia 2011

Recenzenci

  • prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
  • prof. dr hab. Adam Prahl