Magdalena Alenowicz | Wydział Chemii

Magdalena Alenowicz

Tytuł: 
Projektowanie i synteza koniugantów biologicznie aktywnych biomolekuł z peptydami penetrującymi błonę komórkową
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Rekowski

Data otwarcia przewodu

18 listopada 2015