Michał Żyndul | Wydział Chemii

Michał Żyndul

Tytuł: 
Synteza oraz badania radiacyjne i fotochemiczne nukleozydów o właściwościach sensybilizujących
Promotor: 
prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

10 czerwca 2015