Aleksandra Katarzyna Ostachowska | Wydział Chemii

Aleksandra Katarzyna Ostachowska

Tytuł: 
Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Marek Gołębiowski

Data otwarcia przewodu

18 listopada 2015