Kinga Małgorzata Marszewska | Wydział Chemii

Kinga Małgorzata Marszewska

Tytuł: 
Określenie struktury chemicznej O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

20 lutego 2013