Natalia Maciejewska | Wydział Chemii

Natalia Maciejewska

Tytuł: 
Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek organizmów ekstremofilnych
Promotor: 
dr hab. Aneta Szymańska
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Marcin Olszewski
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

08 lipca 2015