Natalia Maciejewska | Wydział Chemii

Natalia Maciejewska

Tytuł: 
Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek organizmów ekstremofilnych
Promotor: 
dr hab. Aneta Szymańska

Data otwarcia przewodu

08 lipca 2015