Łukasz Lubiński | Wydział Chemii

Łukasz Lubiński

Tytuł: 
Opracowanie optymalnej metodyki modelowania toksyczności cieczy jonowych na podstawie struktury chemicznej
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

09 lipca 2014