Magdalena Jolanta Cerkowniak | Wydział Chemii

Magdalena Jolanta Cerkowniak

Tytuł: 
Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności biologicznej w wybranych gatunkach owadów
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Marek Gołebiowski
Promotor pomocniczy: 
dr Łukasz Haliński
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

16 września 2015