Magdalena Cerkowniak | Wydział Chemii

Magdalena Cerkowniak

Tytuł: 
Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności biologicznej w wybranych gatunkach owadów
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Marek Gołebiowski

Data otwarcia przewodu

16 września 2015