Magdalena Brzezińska-Bodal | Wydział Chemii

Magdalena Brzezińska-Bodal

Tytuł: 
Charakterystyka specyficzności substratowej wybranych enzymów z klas hydrolaz metodami chemii kombinatorycznej
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Lesner
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

16 września 2015