Angelika Monika Głębocka (Bartosik) | Wydział Chemii

Angelika Monika Głębocka (Bartosik)

Tytuł: 
Badanie właściwości kwasowo-zasadowych pirazyny i jej pochodnych o potencjalnym zastosowaniu w metalofarmaceutykach przy użyciu metod obliczeniowych
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Marcin Hoffmann
  • Dr hab. Robert Wieczorek, prof. nadzw. UWr

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract676.69 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie858.37 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.42 MB
PDF icon Recenzja 2975.78 KB