Anna Wojtysiak | Wydział Chemii

Anna Wojtysiak

Tytuł: 
Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kallikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Lesner
Promotor pomocniczy: 
dr hab. Magdalena Wysocka
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015