Anna Wojtysiak | Wydział Chemii

Anna Wojtysiak

Tytuł: 
Substraty i niskocząsteczkowe inhibitory wybranych enzymów proteolitycznych z rodziny kallikrein. Synteza chemiczna i badania enzymatyczne
Promotor: 
prof. dr hab. Adam Lesner

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015