Paweł Wityk | Wydział Chemii

Paweł Wityk

Tytuł: 
Sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w oligonukleotydach oraz kompleksach białko-DNA
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jacek Czub
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015