Paweł Wityk | Wydział Chemii

Paweł Wityk

Tytuł: 
Specyficzne oddziałwania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jacek Czub
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015