Marcin Krzysztof Czapla | Wydział Chemii

Marcin Krzysztof Czapla

Tytuł: 
Czynniki warunkujące moc i stabilność wybranych superkwasów
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Skurski

Data otwarcia przewodu

13 maja 2015