Marcin Krzysztof Czapla | Wydział Chemii

Marcin Krzysztof Czapla

Tytuł: 
Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Skurski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

13 maja 2015